SKRIFTHUSET
Verksted for menighetspedagogikk
• Gir trosopplæring innhold
• Gjør menigheten synlig
• Viser familien tillit

Be en fadder be for konfirmanten

Forbønnskortet for konfirmanten kan brukes som en aktivitet i en konfirmanttime. Prest / kateket kan dele ut ett eller flere kort til hver konfirmant og la dem skrive inn sine egne navn. La så konfirmantene velge én eller flere voksne som de kan sende kortet til, gjerne til fadderne sine.

Tilbake

 

 

 

Trykt tekst i kortet:

Sammen med foreldre og faddere har
hele menigheten ansvar for konfir-
mantene:“...Dere skal be for dem,
lære dem selv å be og bruke Guds
ord og Herrens nattverd...”
Vi vil at du skal be særskilt for
....................................
 (fornavn og etternavn)

Det er knyttet sterke løfter til bønn:
”Også dere må hjelpe til ved å be
for oss.Når mange ber,vil takken
for den nådige hjelp vi får,stige
opp fra manges munn.” (2.Kor.1,11)

Du kan for eksempel be slik:
“Gode Gud,takk for konfirmantene
og fellesskapet vi har med dem.
Lær oss å leve sammen som unge
og voksne,og gi hverandre lov til
å være ulike.Jeg ber særlig for
..................................
Bevar ham/henne fra alt ondt og
hjelp ham/henne å gjøre det gode.
La ham/henne få se sitt eget verd
som din elskede skapning.”
Du kan også be om....

La konfirmantene så skrive et personlig brev som de kan sende sammen med kortet.

Brevet behøver ikke være langt. Det kan være noen linjer på baksiden av et brev som prest / kateket har kopiert opp, som en hilsen fra menigheten, med informasjon om konfirmanttiden, invitasjon til et arrangement eller lignende.

For mange 14-åringer kan det være en krevende utfordring å skrive brev til en voksen i sin egen familie. Dette kan være en meningsfull oppgave i en konfirmanttime. Kateket / prest må sørge for at brevene blir lagt i konvolutt og postlagt.

Noen menigheter velger egne "sette-faddere" for konfirmantene blant de faste kirkegjengerne. Dette kan skape gode relasjoner i gudstjenestene, men det kan være like meningsfullt å aktivisere familiens egne faddere. Da bør navn og adresse på faddere være med på innmeldingsskjemaet til konfirmasjon.


Eksempel på følgebrev til faddere fra kateket/prest

Kjære faddere.

Det barnet som dere for flere år siden var med å følge til dåpen, er nå konfirmant i xxx menighet. Gjennom undervisning og gudstjenester skal konfirmantene få oppleve hva det vil si å være et voksent medlem av Den norske kirke. De får kjennskap til sakramentene (dåp og nattverd) og de kirkelige handlingene (bryllup og gravferd). I undervisningen legger vi også vekt å gjøre dem kjent i Bibelen, og vi tar opp etiske spørsmål. Jeg håper konfirmantene får en opplevelse av at Bibelen, den kristne tradisjon og det som skjer i kirken fortsatt har betydning for oss.

Jeg oppfordrer dere som er faddere – og eventuelt andre voksenkontakter – til å følge med konfirmantene på en måte som dere selv finner naturlig.

Det har ikke vært så vanlig å snakke om religion og tro i vår kultur, men dette er kanskje noe som er i ferd med å endre seg? Du kan også spørre konfirmanten hva vi holder på med i timene, og du kan forteller hvordan det var du var konfirmant.

Jeg vil også oppfordre deg til å be for konfirmanten. Vi legger ved et kort med en ferdig formulert bønn. Når du leser en slik bønn, kan du gjøre ordene til dine egne, eller tenke din egen bønn. Ta vare på kortet, og la dette være en påminnelse om ditt forhold til konfirmanten.

Endelig vil vi invitere dere til xxx (f.eks lysmesse) i xxx kirke (dato og tidspunkt). Her skal konfirmantene delta. Etterpå ..... (noe mer lokal info om det som skal skje).

Denne invitasjonen sender vi til faddere eller andre voksenkontakter konfirmanten selv har valgt. Vi regner ikke med at de av dere som bor langt unna kan komme helt til xxx bare for denne anledningen. Men vi håper det likevel kan være hyggelig å bli informert om noe av det vi holder på med.

Med vennlig hilsen kateketen / konfirmantpresten.


 

 

»  Hovedside
»  Dåp og aftenbønn app
»  Utdelingsmateriell i trosopplæringen
»  Fireårsbok med fint tilleggsmateriell
»  "Alle gode ting"- spennende bibel- og aktivitetsbok
»  Fadderdiplom og dåpsdiplom
»  Dåpshilsener
»  Dåpsbildet med aftenbønn
»  Menighetens eget dåpsbilde
»  Materiell til konfirmanter
»  Kondolanseprotokoll
»  Kontakt oss
»  Veien - en app for tilrettelagt konfirmantundervisning
»  Be om prøver av KONDOLANSEPROTOKOLL
»  Be om prøver - Dåpsmateriell
»  Be om prøve "Menighetens eget dåpsbilde"
»  Be om prøvepakke - Konfirmantmateriell
»  Be om prøve - "ALLE GODE TING"
»  Invitasjon til "Undretur"
Skrifthuset AS
Telefon: 48 39 41 49
http://www.skrifthuset.no
Nettstedskart