SKRIFTHUSET
Verksted for menighetspedagogikk

- Gir trosopplæringen innhold
- Gjør menigheten synlig
- Viser familien tillit

"Alle gode ting"- Spennende aktivitetsbok for 6-9 åringer

"Alle gode ting" er et aktivitetshefte for barn som er i ferd med å lære seg å lese og skrive. Her er bibelfortellinger, lettlest tekst og tegneserie, kryssord og mange fine illustrasjoner. Ypperlig til utdeling ved skolestart.


 

Heftet egner seg som utdelingsmateriell fra kirken til hjemmet, slik at barnet skal kunne løse oppgavene sammen med foreldre, faddere eller søsken i sin egen familie.

Les mer her om utdelingsmateriell i tros-opplæringen .

Tema og oppgaver i heftet kan også knyttes til organiserte trosopplæringstilbud i kirken. Vi har laget to forslag til hvordan heftet kan brukes i en familiegudstjeneste eller en annen samling i forbindelse med utdeling til førsteklassinger. 

Heftet er kunnskapsorientert på en måte som også gir rom for barnets egen undring. Det er fullt av fine illustrasjoner, laget av Elisabeth Moseng.


Kjøp heftet i nettbutikken: kr. 98,- 
Bokmål / Nynorsk / Nordsamisk


 Se mer om oppgavene i heftet her. 

Innholdet i ”ALLE GODE TING” er i tråd med plan for trosopplæring i Den norske kirke. Boka inneholder oppgaver og aktiviteter knyttet til sentrale tema, for eksempel:

- Dåp og nattverd.
- De ti bud.
- Trosbekjennelsen og Den treenige Gud.
- Fader vår.
- Skapelse og syndefall.
- Tilgivelse og takknemmelighet.
- Trygghet og vennskap.
- Barmhjertighet og fellesskap.
- Jul, påske og pinse.

Boka inneholder flere kjente fortellinger fra Bibelen, blant annet disse:

- Skapelse og syndefall (lettlest/gjendiktet).
- Fortellinger om Moses (tegneserier)
  Moses i kurven.
  Moses og den brennende tornebusken.
  Moses gir folket de ti bud. 
- Josef og brødrene hans (lettlest tekst).
- Juleevangeliet (original tekst).
- De vise menn.
- Den barmhjertige samaritan. 
- Jesu lidelseshistorie og påskefortellingen.
- Fortellinger med "myldrebilder":
  Jesus som 12-åring i tempelet.
  Den takknemlige samaritan.
  Den første pinsedagen.

                                                            

 

»  Hovedside
»  Dåp og aftenbønn app
»  Utdelingsmateriell i trosopplæringen
»  Fireårsbok med fint tilleggsmateriell
»  "Alle gode ting"- Spennende aktivitetsbok for 6-9 åringer
»  Fadderdiplom og dåpsdiplom
»  Dåpshilsener
»  Dåpsbildet med aftenbønn
»  Menighetens eget dåpsbilde
»  Materiell til konfirmanter
»  Kondolanseprotokoll
»  Kontakt oss
»  Be om prøver av KONDOLANSEPROTOKOLL
»  Be om prøver - Dåpsmateriell
»  Be om prøve "Menighetens eget dåpsbilde"
»  Be om prøvepakke - Konfirmantmateriell
»  Be om prøve - "ALLE GODE TING"
»  Invitasjon til "Undretur"
Skrifthuset AS
Telefon: 48 39 41 49
http://www.skrifthuset.no
Nettstedskart