SKRIFTHUSET
Verksted for menighetspedagogikk
• Gir trosopplæring innhold
• Gjør menigheten synlig
• Viser familien tillit

 Veien - en app for tilrettelagt konfirmantundervisningSkisse 1: Spill-design


Appen skal ha en dobbel struktur: Ført en lineær, slik at man går til neste modul når oppgaven i én modul er blitt løst. I tillegg skal det også være en åpen struktur, slik at man kan bevege seg frem og tilbake mellom enkelte oppgaver, og utforske detaljer i spillet uavhengig av fremdrift.

 

 

Åpen struktur.


 

Lineær struktur.


 


Skisse 2: «Veien inn» / gudstjeneste

Her kan funksjonen være å hente liturgiske gjenstander fra en hylle og sette dem på riktig plass i kirkerommet.
Denne funksjonen ligner på rydderommet i appen «Takk for i dag» 

Nært bilde av korparti/alter i KIRKE.

FUNKSJONER: Sette fram ting fra hylle til riktig plass. TINGEN føres over bildet med en finger og «faller på plass» der den hører hjemme. Hvis tingen slippes andre steder i bildet glir den tilbake til skapet.
Riktig plass bør IKKE markeres på forhånd.
• To lysestaker (+ tenne lys)
• Nattverdkalk
• Fat med brød
• Bibel (+ åpne boka)
• Dåpsmugge (+ å helle vann i dåpsfat
• Duk / antependium til alter med fire ulike farger.

Når TINGENE er på plass forsvinner hyllen ut til høyre og LYSGLOBEN i rommet kommer til syne.
Kristus-lyset i globen kan tennes.
 ANIMASJON:


Når Kristus-lyset i globen er tent, KJØRES BILDET UT til: HELE KIRKEROMMET.

Bak i rommet står tre personer med ryggen til. Én av dem holder et PROSESJONSKORS. To holder lys.

Musikk / sang: «Så pynter vi vårt hus til fest» NOS 562

Prosesjonen går så opp midtgangen.

«Kamera» følger, altså ingen føtter.


 ANIMASJON fortsatt

Bildet følger prosesjonen innover i rommet mens de går opp midtgangen.

De gå til venstre for alteret.

Musikk / sang fortsatt.

 Bildet tetter inn på korset.

Musikk / sang

Fra dette nærbildet av bare KORSET kan det klippes over i nytt bildet av KORPARTI / ALTER med de tre menneskene på riktig plass + noen på første benk.

 

STØRRE UTSNITT enn i første bilde

Prest står foran alteret.

FUNKSJONER
- Trykk på presten, som sier noe.
- F.eks. «Fem-tegns-bønn»
- Trykk og dra noen av personene som går fram og kneler
- Det kan tennes lys i globen
   ....
   ....
Skisse 3: Veien gjennom gudstjenesten

Denne skissen gir et enkelt bilde av «Veien gjennom gudstjenesten».
Stil og uttrykket i skissen skal ikke vise et ønsket visuelt uttrykket i appen, men kan brukes som utgangspunkt i arbeidet med spilldesign. *

VEIEN
- Veien inn
- Ordet
- Bønnen
- Bordet
- Veien videre

* Som eksempel på visuelt uttrykk viser vi til eksisterende app fra Skrifthuset, TAKK FOR I DAG, selv om uttrykket i VEIEN skal være tilpasset ungdom.

 

»  Hovedside
»  Dåp og aftenbønn app
»  Utdelingsmateriell i trosopplæringen
»  Fireårsbok med fint tilleggsmateriell
»  "Alle gode ting"- spennende bibel- og aktivitetsbok
»  Fadderdiplom og dåpsdiplom
»  Dåpshilsener
»  Dåpsbildet med aftenbønn
»  Menighetens eget dåpsbilde
»  Materiell til konfirmanter
»  Kondolanseprotokoll
»  Kontakt oss
»  Veien - en app for tilrettelagt konfirmantundervisning
»  Be om prøver av KONDOLANSEPROTOKOLL
»  Be om prøver - Dåpsmateriell
»  Be om prøve "Menighetens eget dåpsbilde"
»  Be om prøvepakke - Konfirmantmateriell
»  Be om prøve - "ALLE GODE TING"
»  Invitasjon til "Undretur"
Skrifthuset AS
Telefon: 48 39 41 49
http://www.skrifthuset.no
Nettstedskart