SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

 VEIEN - et smart spill for konfirmanter

 Veien er et smart spill for nettbrett og mobil for konfirmanter med behov for tilrettelagt undervisning. Spillet vil også være en fin døråpner til kirken og til livet for andre barn og unge.

Gjennom varierte oppgaver memory- og ryddespill, gjenkjennelse av figurer og symboler, sang og orkester gir appen læring om kirkerommet, gudstjeneste og kirkelige handlinger. Et fint verktøy til undervisning i vekselvirkning med samtaler og opplevelser i kirkerommet.

Konfirmantene kan også utforske appen på egen hånd. Navigasjonen er selvinstruerende og intuitiv. Oppgavene og spillet forutsetter ingen lese- og skriveferdigheter. Med utgangspunkt i det som skjer i kirken-  ved gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser, får barn og ungdom et verktøy til å tolke liv, natur, kultur og religion.

Vi er også i gang med en veiledning for den som ønsker å bruke appen i undervisning. Denne veiledningen vil ha to hoveddeler: 1) En gjennomgang av struktur og navigasjon i appen. 2) En oversikt over hvordan oppgavene i appen kan knyttes til noen tema og nøkkeltekster i konfirmantundervisning og annen trosopplæring.

Snart kan du laste ned en veiledning her om VEIEN som ressurs i konfirmantundervisningen.

«Veien» er utviklet av Fredrikstad kirkelige fellesråd ved diakon Ann Christin Arneberg Nicolaysen i samarbeid med Kåre Rånes fra Skrifthuset. Produksjonen har skjedd med økonomisk støtte fra Kirkerådet, Størst av alt og Borg bispedømmeråd
Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49