SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

 Vers til DÅPSBILDET

Velg blant disse versene til "Dåpsbildet".
Legg merke til at to vers ikke lenger er tilgjengelig på NYNORSK:
Kjære Gud / Trad: …"Kjære Gud, gå aldri fra meg"
Frå dåpsliturgien.


BOKMÅL

FADER VÅR – NY (BM)

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke
komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.


FADER VÅR – TRAD (BM)

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi óg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.


KJÆRE GUD… TAKK AT (BM)
Variant fra Norsk salmebok

Kjære Gud, jeg har det godt.
Takk for alt som jeg har fått!
Du er god. Du holder av meg.
Takk at du går aldri fra meg!
Pass på liten og på stor!
Gud bevare far og mor!.
Og alle barn på jord.
Amen.


KJÆRE GUD …GÅ ALDRI (BM)
Original Margrete Munthe

Kjære Gud, jeg har det godt.
Takk for alt som jeg har fått.
Du er god, du holder av meg.
Kjære Gud, gå aldri fra meg.
Pass på liten og på stor.
Gud bevare far og mor.
Og alle barn på jord.
Amen.


NÅ LUKKER (BM)

Nå lukker seg mitt øye,
Gud Fader i det høye,
i varetekt meg ta!
Fra synd, fra sorg, fra fare
din engel meg bevare,
som ledet har min fot i dag.


JEG FOLDER (BM)

Jeg folder mine hender små
i takk og bønn til deg.
La alle barn i verden få
det like godt som jeg.

La ingen krig og sult og sott
få gjøre oss fortred.
La alle leve trygt og godt
i frihet og i fred.


DEN DAG DU GA OSS (BM)

Den dag du gav oss, er til ende,
og mørket faller på ditt bud.
Du lot oss dagens krefter kjenne,
gi nå oss nattens fred, o Gud!

Takk at din kirke aldri sover!
Mens jorden ruller uten stans,
ditt folk i vekselsang deg lover
for nattens ro og dagens glans.


FRA DÅPSLITURGIEN (BM)

Den allmektige Gud
har nå gitt deg sin Hellige Ånd,
gjort deg til sitt barn og tatt deg inn
i sin troende menighet.
Han styrke deg med sin nåde til det evige liv.
Fred være med deg.


KONFIRMASJON (BM)

Den nådige Gud,
som har begynt den gode gjerning i deg,
skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.
Fred være med deg.


NYNORSK

Fader vår – Ny (NYN)

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss
vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss
ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.
Amen.

Fader vår – Trad (NYN)

Fader vår, du som er i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlèt våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.

Kjære Gud… Takk at (NYN)
Variant fra Norsk salmebok

Kjære Gud, eg har det godt.
Takk for alt som eg har fått.
Du held av meg, du er hjå meg.
Takk at du går aldri frå meg!
Sjå til liten og til stor!
Du må vara far og mor!
Og alle barn på jord.
Amen.

Kjære Gud …går aldri (NYN)
Ikke på lager!

Kjære Gud, eg har det godt.
Takk for alt som eg har fått.
Du held av meg, du er hjå meg.
Kjære Gud, gå aldri frå meg.
Du må vara far og mor
og alle barn på jord.


No lukkar (NYN)

No lukkar eg mitt auge,
Gud Fader i det høge,
i varetekt meg tak!
Frå synd, frå sorg, frå fare,
din engel vil meg vare,
han foten min har leidd i dag.


Eg faldar (NYN)

Eg faldar mine hender små
i takk og bøn til deg.
Lat alle barn i verda få
det like godt som eg.

Lat ingen krig og svolt og sott
få rive lukka ned.
Lat alle leve trygt og godt
i fridom og i fred.


Kom Jesus inn (NYN)

Kom, Jesus, inn og med meg ver
når det til kvelden stundar!
Og lat din engel standa her
ved senga når eg blundar,
og vara vel min kvilestad!
Og vekk meg glad
til song med fugl i lundar!


Lys du over (NYN)

Lys du over meg din fred,
Jesus, ver mi sol og stjerna!
Livssol, som går aldri ned,
meg mot mørkers makter verna!
Stjerna, over huset statt!
Jesus, ver mitt ljos i natt!


Ditt barn (NYN)

Ditt barn eg no vil vera,
min Gud og Fader god!
Din vilje vil eg gjera,
lær meg ditt ord og bod!
Ber meg på dine hender,
vis meg den rette veg,
så kvar eg foten vender,
eg alltid fylgjer deg. 


FRÅ DÅPSLITURGIEN (NYN)
Ikke på lager


KONFIRMASJON (NYN)

Den nådige Gud,
som har byrja den gode gjerninga i deg,
skal fullføra henne helt til Jesu Kristi dag.
Fred være med deg.-
Skrifthuset ASTelefon: 41474794