SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

Dåpshilsener - Liv andrea Mosdøl

 

Det første kortet "DÅP" kan sendes ut som invitasjon til dåpen. De tre neste, "BØNN", "BIBEL" og "KIRKE", kan brukes som 1,2,3-årshilsen etter dåp. Tekstavsnittene på baksiden er utformet så åpent at hvert kort også kan brukes i andre sammenhenger, for eksempel som invitasjon til ulike trosopplæringstiltak i menigheten, eller som en lokalt utformet fadderhilsen. Inne i kortet er det plass til en lokal hilsen, skrevet for hånd eller kopiert på et eget ark som så legges inn.

Kortene finnes både med bokmål og nynorsk tekst. Her tar vi med noen tekster på bokmål og noen på nynorsk.

DÅP                                         

Det skjer er under i verden hver gang et barn blir til,
over det gryende livet lyser Guds skapersmil.
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn.

Det skjer et under i kirken, større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet.
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn.

Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord.
Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord.
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn.
(Nynorsk: "Milde Jesus") 

 

Legg i handlekurv (kr.14,-) Bokmål / Nynorsk


                                                                   

BØNN / BØN

For eit lite barn er det trygt å høyre ei kjend stemme be. Slik lærer barnet òg sjølv å be. Mange foreldre syng kveldsbøn saman med borna sine.

Du kan òg be fadervåret eller ei kort bøn med dine eigne ord. Det kan du til dømes gjere slik: Stryk barnet over hovudet medan du seier: "Kjære Gud, takk for ... (namnet til barnet), takk for mamma/pappa, takk for ... (nemn slektningar og venner, dyr, leiker og ting som barnet er glad i). Velsign oss og vern oss mot alt vondt. Amen."

 

 

 

 

Legg i handlekurv (kr.14,-) Bokmål / Nynorsk


 

BIBEL

Da  Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Han ropte: "Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg." Jesus spurte ham: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"  Han svarte: "Herre, la meg få synet!" Jesus sa til ham: "Bli seende! Din tro har frelst deg." (Luk 18,35 flg)

Barn synes fortellinger er spennende! Sammen med barnet ditt kan du lese fra en billedbibel eller se i billedbøker med fortellinger fra Bibelen. Du trenger ikke forklare alt, eller snakke om hva du selv tror eller ikke tror. Sammen kan dere undre dere over det du leser.

 

 

 

 

Legg i handlekurv (kr.14,-) Bokmål / Nynorsk


 

KIRKE / KYRKJE

Ta med barnet ditt til gudsteneste. Kom gjerne i god tid slik at de kan gå fram og sjå på døypefonten. Gjennom musikken, bileta, orda og dei heilage handlingane blir barnet litt etter litt kjent med det som skjer.

Det er inga aldersgrense lenger for å delta i nattverden. Kanskje borna fattar slike heilage handlingar betre enn vi vaksne? Små born kan vere med fram og bli velsigna av presten sjølv om dei ikkje tek imot brødet og vinen. Snakk med presten eller nokon andre om kva som er vanleg i di kyrkje.

 

 

 

 

Legg i handlekurv (kr.14,-) Bokmål / Nynorsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49