SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

Fireårdbok - Billedlotto

Bildene fra fireårsboka "Linda og den lille kirka" finnes også i et eget billedlottospill. Spillet kan deles ut sammen med boka eller brukes som oppfølgingsgave til 5-åringer. Billedlotto egner seg godt for barn fra fire år og oppover, og det kan spilles på forskjellige måter med ulik vanskelighetsgrad. Se spillereglene nedenfor. Når barn og voksne leter etter de riktige bildene, får de også mulighet til å oppdage sammenhenger mellom ting og hendelser i kirka og i sin egen familie.

     

Kjøpspillet for kr. 45,-

 

Lotto - spilleregler
Spillet inneholder
4 plater med 6 bilder på hver.
4 plater med tilsvarende bilder som klippes ut til 24 billedbrikker.

 

          

 

 

 

           
           

Forberedelser
Billedbrikkene legges på bordet med billedsiden ned. Brikkene blandes. Hver spiller får en lottoplate. Ved bare to deltakere kan man enten ha to plater hver, eller legge platene og brikkene som er til overs til side. 

Slik spiller man
Yngste spiller begynner ved å snu én billedbrikke og si høyt eller vise hva bildet på brikken forestiller. Spilleren som har lottoplaten der bildet finnes, får brikken og legger den på sin plate med billedsiden opp. Nå er det denne spilleren som får trekke en ny billedbrikke. Den spilleren som har lottoplaten der dette bildet finnes, fortsetter å trekke, osv. 
Den som først fyller sin lottoplate med 6 billedbrikker, vinner spillet. 

Alternativ spillemåte 1: Huskespill
Her gjelder det å huske hvor de enkelte billedbrikkene ligger på bordet. Hvis spilleren som trekker brikken ikke har lottoplaten der bildet finnes, må han/hun legge brikken tilbake på bordet med billedsiden ned. Alle spillerne skal først se hva bildet på brikken forestiller. Spillet fortsetter med spilleren til venstre. Etter hvert som stadig flere brikker er blitt snudd og lagt tilbake, har alle mulighet til å finne igjen brikker som passer til sitt eget brett. 

Alternativ spillemåte 2: Å finne par 
Denne spillemåten hjelper barna å oppdage sammenhengen mellom to og to bilder. Nå skal billedbrikkene brukes uten lottoplater. Brikkene legges på bordet med billedsiden ned. Yngste spiller begynner ved å snu to brikker. Dersom disse har samme bakgrunnsfarge, er de et par. Spilleren får da begge brikkene og legger dem sammen foran seg med billedsiden opp. Hvis brikkene ikke er et par legges begge tilbake med billedsiden ned. Spillet går mot venstre. Hver spiller skal snu to brikker i jakten på par. Etter hvert som stadig flere brikker blir snudd og lagt tilbake, får alle mulighet til å huske hvor bildene som passer sammen ligger. Den som samler flest par, har vunnet. 

 

 

 

 

Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49Nettstedskart