SKRIFTHUSET
Verksted for menighetspedagogikk
• Gir trosopplæring innhold
• Gjør menigheten synlig
• Viser familien tillit

"Alle gode ting"- spennende bibel- og aktivitetsbok

"Alle gode ting" er et aktivitetsbok for barn som er i ferd med å lære seg å lese og skrive. Her er bibelfortellinger, lettlest tekst og tegneserie, kryssord og mange fine illustrasjoner. Boka passer godt til utdeling ved skolestart.


 


Gjennom varierte oppgaver blir barna kjent med mange av Bibelens nøkkelfortellinger:

- Skapelse og syndefall
- Josef og brødrene hans 
- Gutten i kurven.
- Den brennende tornebusken.
- De ti bud. 
- Juleevangeliet
- De vise menn.
- Jesus som 12-åring i tempelet.
- Den barmhjertige samaritan. 
- Den takknemlige samaritan.
- Fra palmesøndag til påskedag
- Den første pinsedagen.

Se mer om innholdet her.


Kjøp boka i nettbutikken: kr. 98,- 
Bokmål / Nynorsk / Nordsamisk


 Boka egner seg som utdelingsmateriell til bruk i hjemmet. Oppgavene kan også knyttes til organiserte trosopplæringstilbud i kirken. Vi har laget to forslag til hvordan boka kan brukes i en samling i forbindelse med utdeling.

Innholdet i ”ALLE GODE TING” er i tråd med plan for trosopplæring i Den norske kirke. Med utgangspunkt i bibelfortellingene lærer barnet om viktige tema i den kristne tro:

- Dåpen
- Gudstjeneste og nattverd.
- De ti bud.
- Trosbekjennelsen
- Den treenige Gud.
- Fader vår
- Jul, påske og pinse.
- Skapelse og syndefall.
- Tilgivelse og takknemmelighet.
- Trygghet og vennskap.
- Barmhjertighet og fellesskap.

 

»  Hovedside
»  Dåp og aftenbønn app
»  Utdelingsmateriell i trosopplæringen
»  Fireårsbok med fint tilleggsmateriell
»  "Alle gode ting"- spennende bibel- og aktivitetsbok
»  Fadderdiplom og dåpsdiplom
»  Dåpshilsener
»  Dåpsbildet med aftenbønn
»  Menighetens eget dåpsbilde
»  Materiell til konfirmanter
»  Kondolanseprotokoll
»  Kontakt oss
»  Veien - en app for tilrettelagt konfirmantundervisning
»  Be om prøver av KONDOLANSEPROTOKOLL
»  Be om prøver - Dåpsmateriell
»  Be om prøve "Menighetens eget dåpsbilde"
»  Be om prøvepakke - Konfirmantmateriell
»  Be om prøve - "ALLE GODE TING"
»  Invitasjon til "Undretur"
Skrifthuset AS
Telefon: 48 39 41 49
http://www.skrifthuset.no
Nettstedskart