SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

"Alle gode ting"- spennende bibel- og aktivitetsbok

"Alle gode ting" er et aktivitetsbok for barn som er i ferd med å lære seg å lese og skrive. Her er bibelfortellinger, lettlest tekst og tegneserie, kryssord og mange fine illustrasjoner. Boka passer godt til utdeling ved skolestart.


 


Gjennom varierte oppgaver blir barna kjent med mange av Bibelens nøkkelfortellinger:

- Skapelse og syndefall
- Josef og brødrene hans 
- Gutten i kurven.
- Den brennende tornebusken.
- De ti bud. 
- Juleevangeliet
- De vise menn.
- Jesus som 12-åring i tempelet.
- Den barmhjertige samaritan. 
- Den takknemlige samaritan.
- Fra palmesøndag til påskedag
- Den første pinsedagen.

Se mer om oppgavene her.
 Boka egner seg som utdelingsmateriell til bruk i hjemmet. Oppgavene kan også knyttes til organiserte trosopplæringstilbud i kirken. Vi har laget to forslag til hvordan boka kan brukes i en samling i forbindelse med utdeling.

Innholdet i ”ALLE GODE TING” er i tråd med plan for trosopplæring i Den norske kirke. Med utgangspunkt i bibelfortellingene lærer barnet om viktige tema i den kristne tro:

- Dåpen
- Gudstjeneste og nattverd.
- De ti bud.
- Trosbekjennelsen
- Den treenige Gud.
- Fader vår
- Jul, påske og pinse.
- Skapelse og syndefall.
- Tilgivelse og takknemmelighet.
- Trygghet og vennskap.
- Barmhjertighet og fellesskap.

 

Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49Nettstedskart