SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

"Alle gode ting"- spennende aktivitetsbok

FIn utdelingsbok ved skolestart. Tolv kapittel med oppgaver som barnet kan gjøre hjemme sammen med voksne eller eldre søsken.


                 Kjøp i nettbutikken

"Alle gode ting" er et aktivitetsbok for barn som er i ferd med å lære seg å lese og skrive. Her er bibelfortellinger, lettlest tekst og tegneserie, kryssord og mange fine illustrasjoner. Boka passer godt til utdeling ved skolestart.

- Skapelse og syndefall
- Josef og brødrene hans 
- Gutten i kurven.
- Den brennende tornebusken.
- De ti bud. 
- Juleevangeliet
- De vise menn.
- Jesus som 12-åring i tempelet.
- Den barmhjertige samaritan. 
- Den takknemlige samaritan.
- Fra palmesøndag til påskedag
- Den første pinsedagen.

Se mer om oppgavene her.

Boka egner seg som utdelingsmateriell til bruk i hjemmet. Oppgavene kan også knyttes til organiserte trosopplæringstilbud i kirken. Vi har laget to forslag til hvordan boka kan brukes i en samling i forbindelse med utdeling.

Innholdet i ”ALLE GODE TING” er i tråd med plan for trosopplæring i Den norske kirke. Med utgangspunkt i bibelfortellingene lærer barnet om viktige tema i den kristne tro:

- Dåpen
- Gudstjeneste og nattverd.
- De ti bud.
- Trosbekjennelsen
- Den treenige Gud.
- Fader vår
- Jul, påske og pinse.
- Skapelse og syndefall.
- Tilgivelse og takknemmelighet.
- Trygghet og vennskap.
- Barmhjertighet og fellesskap.

 Last ned PINSEKRYSSORD og oppgavene ÅTTE DAGER I PÅSKEN her:

 

PINSEKRYSSORD                                                       

BOKMÅL                                                            
 SAMISK


Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49