SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

ALLE GODE TING - for førsteklassinger

Hovedtanken med boka er at den skal brukes hjemme av barn og foreldre. Men det  en god ide å bruke noen av oppgavene i en fellessamling når boka deles ut. Her er to forslag.

  • Kap.3: «Tre er venner» kan brukes hvis boka deles ut om høsten ved skolestart.
  • Kap.5 «Fem på hver hånd» kan brukes hvis boka deles ut før jul eller i fastetiden.

Det er bare fint at man gjør oppgaver fra et kapittel midt inne i heftet. Da viser man også frem hvordan heftet er delt inn i 12 kapitler, og at barnet senere kan gjøre de andre oppgavene på egen hånd, i den rekkefølgen de selv ønsker.

1) UTDELING VED SKOLESTART

Kapittel 3: “TRE ER VENNER”
Skolestart markerer en ny og spennende fase i et barns liv: “Får jeg nye venner på skolen?”

Kapitel tre inneholder også kjernstoff til gudstjenesten: "Måne og sol" og trosbekjennelsen. 

Invitasjon
Barna inviteres til en gudstjeneste eller an samlilng der boka blir delt ut. Illustrasjoner  kan brukes i invitasjonen. Se lenke nedenfor.Se hele kap.3 her

Velkomst
Lag en utstilling ved inngangsdøra: Noen leker + noen ting til skolestart (ransel, penal, matboks, lesebok, regnebok ). Skriv en plakat: “Hva hører til på skolen?” Noen kan stå i døra og ønske velkommen. Vis dem utstillingen, les plakaten og gi dem mulighet til å svare. Dette ligner på en av oppgavene i kap.3, side 22.

 

Formidling / preken / fra heftet
Bruk fortellingen om DE TRE VISE MENN og si litt om oppgavene der (s.22-23). Selv om det er lenge til jul, kan fortellingen knyttes nettopp til tiden fra skolestart fram mot jul: "Du skal lære mye på skolen før det blir jul. Etter hvert som du lærer mer om tall og bokstaver på skolen kan du også utforske heftet “ALLE GODE TING”.

I heftet er det mange tall og bokstaver, mange bilder og fortellinger, f.eks fortellingen om de tre vise menn, 1, 2, 3. Vis fram side 22, eller la dem slå opp uten å svare på oppgaven.

Oppgave s.22
Hva ga vismennene til Jesus? Denne oppgaven forutsetter at de har lest fortellingen. Derfor bør ikke oppgaven gjøres i ednne samlingen. Si at de skal gjøre den hjemme etter at de har lest fortellingen før jul.

La barna tenke på hva det vil si "Å VÆRE VIS". En vis mann ...eller en klok dame, er ikke bare noen som har lært mye på skolen. Den som er vis tenker selv og opplever ting sammen med andre, både gleder og sorger. En vismann tenker også på Gud og på det vi kan tro selv om vi ikke vet det sikkert. De tre vise menn reiste langt avsted for å se om det kunne finne Jesus.

Bruk gjerne tradisjonen om at vismennene kom fra EUROPA, AFRIKA og ASIA, og at de ikke kjente hverandre fra før. De visste ikke hva som skulle skje, men fulgte stjernen likevel. Fortell at JULEEVANGELIET står skrevet i det neste kapittelet i heftet de har fått:  "Fire er forskjellige".

Oppgave s.23
Hva er en venn? Temaet kan brukes i prekenen, men heller ikke denne oppgaven skal det svares på (skrives i boka) i gudstjenesten/samlingen. Fortell at slike spørsmål ikke bare har étt riktig svar. Vennskap må vi oppleve. Vi blir kloke og vise ved å være sammen med vennene våre å lære av hverandre.

 

Salmer og liturgi
Trosbekjennelsen og sangen "Måne og sol". Her knyttes tallet 3 både til vennskap og til trosbekjennelsen. Kanskje greier du å si noe om "en vennlig Gud" og "treenigheten" i en preken for barn? Uansett kan alle "si noe" om treenigheten ved å delta i liturgien og sangene!

Trosbekjennelse / Oppgave s.20
Gud er tre-enig. Bruk den korte utgaven av trosbekjennelsen fra denne siden i heftet. Dere kan også lage et ark for alle med trosbekjennelsen og de tre illustrasjonene (se lenke nedenfor).

Jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår herre.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmen kirke.  

                                                  

 

Velsignelse fra kap.5
Bønnen på s.33 "Be en bønn med hendene” kan brukes som bevegelsesang eller velsignelse i gudstjenesten/samlingen, selv om dere ikke bruker noe annet fra dette kapittelet. Verset er en bordbønn, men det kan også brukes som en velsignelse uten måltid. Se Norsk salmebok nr. 763 og samarbeid med kantor om å synge sangen som kanon.

Last ned bilder
Fra våree nettsider kan du laste ned noen illustrasjoner, som kan brukes i invitasjonsbrev og gudstjenesteprogram.

Last ned illustrasjoner her.

  

 

2) UTDELING SENERE I SKOLEÅRET

Kapittel 5: “FEM PÅ HVER HÅND”
Dette kapittelet innholder flere avsnitt om hendene våre og hva de kan brukes til: "Jesus velsigner barna" (s.32), "Be en bønn med hendene" (s.33) og "Harde og myke hender" / "Den barmhjertige samaritan" (s.33-34). Denne fortellingen er aktuell uansett årstid, men kan gjerne knyttes til jul (en tid for å være snill og god) og fastetiden. Velsignelse og bønn er tema i enhver gudstjeneste.

 

Invitasjon
Barna inviteres til en gudstjeneste, eller et annet arrangement der heftene blir delt ut.  Illustrasjoner fra boka kan brukes i invitasjonen. Se lenke nedenfor.

Velkomst
Noen står ved døra og ønsker alle velkommen ved å ta dem å hånda og si "Velkommen". Her kan en også si at "... i dag vil vi ta alle i hånda og ønske dere velkommen, for i dag handler gudstjenesten om hendene våre." Ellers er det også mulig å lage fem plakater med bildene fra oppgaven på s.32. Se lenke nedenfor.


Se hele kap.5 her    

Formidling / preken
Bruk lignelsen om den barmhjertige samaritan (Luk 10,35-37). Fortellingen kan dramatiseres.
Dersom gudstjenesten/samlingen skjer i forbindelse med jul eller faste, er det naturlig at prekenen tilpasses dette.

 

Salmer og liturgi

1) Femtegnsbønn som samlingsbønn.
Døvekirken har utformet denne bønnen, som kan brukes som samlingsbønn, dersom noen har øvd på tegnene på forhånd. 

En gruppe barn kan stå foran menigheten og vise tegnene.
De i menigheten som ønsker det, kan gjøre håndbevegelsene sammen med barna.

Løftede hender
ML/L: Kjære Gud, du er hos oss.
Tenn ditt lys i oss.

Hendene i kryss foran brystet
ML/L: Kjære Jesus, du går med oss.
Bevar oss i din fred.

Hendene mot hverandre foran brystet med fingertuppene opp
ML/L: Kjære Gud, du ser oss.
Ta imot våre tanker og stille bønner.

Hendene strakt ut foran oss med håndflatene opp
ML/L: Kjære Jesus, du tar våre hender i dine.
Led oss på din gode vei.

Vi tar dem som sitter ved siden av oss, i hånden.
ML/L: Gode Hellige Ånd, takk for at vi ikke er alene.
Hjelp oss å se hverandre med kjærlighet.
(”Femtegnsbønnen”. Fra Døvekirken. Bearbeidet)


2) Jesus velsigner barna (s.32)
Dersom det er dåp, kan flere enn presten (f.eks fadderne) legge hendene på dåpsbarnet når løftet etter dåpen blir sagt: "Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Fred være med deg". Dette må avtales med dåpsfamilien og være forberedt.


3) Be en bønn med hendene (s.33)
Bønnen kan brukes som bevegelsessang eller velsignelse. Dette er en bordbønn, men verset kan også brukes som “Velsignelse” uten måltid. Se Norsk salmebok nr. 792. Samarbeid med kantor om å synge den som flestemt kanon.

Last ned bilder
Fra våre nettsider kan du laste ned noen illustrasjoner, som kan brukes i invitasjonsbrev og gudstjenesteprogram.

Last ned illustrasjoner her.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49