SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

Utdelingsmateriell i trosopplæringen

Skrifthuset tilbyr menighetene utdelingsmateriell som bredden av kirkens medlemmer kan ta i bruk på en enkel måte. Dette gjelder blant annet "DÅPSBILDET", fireårsboka "LINDA OG DEN LILLE KIRKA"  og seksårsboka "ALLE GODE TING". Godt utdelingsmateriell vil involvere familien.  

Skrifthuset har en tredelt målsetting når vi utvikler nytt materiell til menighet og familie.

  1. Vi vil fokusere på innholdet i dåpsopplæringen, både dypden og bredden i den kristne tradisjon. 
  2. Vi vil presentere innholdet på en måte som aktiviserer og involverer, gjennom oppgaver og forslag til aktiviteter.
  3. Vi vil vise alle døpte tillit, og slik bidra til at foreldre og faddere kan bli barnets beste trosopplærere.

 Det er mange gode grunner til å involvere barnas foreldre og faddere i dåpsopplæringen.

  • Det er viktig å vise foreldrene tillit og gi dem enkle verktøy, slik at de kan mestre å formidle kristen kunnskap og tro til barnet sitt. 
  • Når man involverer foreldre og faddere i gode breddetiltak rettet mot hjemmet, gir man også de voksne en meningsfull dåpsopplæring.
  • En tillitsskapende kommunikasjon mellom kirke og hjem er nødvendig for å rekruttere foreldre som frivillige til organisert menighetsarbeid. 

Erfaringer fra flere års trosopplæring viser også at kirken knapt har kapasitet til å nå bredden av alle døpte gjennom organiserte tiltak. Mange
foreldre ser heller ikke på trosopplæring som en obligatorisk oppfølging av dåpen. For dem vil slike tiltak oppleves som ett av mange fritidstilbud.

 

 

    Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49