SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

 Dåpsbilde med aftenbønn - Vers

 Til alle dåpsbilder kan følgende vers velges:
- Fader vår - ny: Vår far (bm/nyn)
- Fader vår - trad (bm/nyn) 
- Kjære Gud... Takk at du går aldri (bm/nyn)
- Kjære Gud... gå aldri fra meg (trad) (bm)
- Nå lukker seg mitt øye (bm/nyn)
- Jeg folder mine hender små (bm)
- Den dag du gav oss er til ende
- Bønn ved dåp av ungdom (bm)
- Bønn for konfirmanten (bm/nyn)
- Ditt barn eg no vil vera (nyn)
- Kom, Jesus, inn og med meg ver (nyn)
- Lys du over meg din fred (nyn)

BOKMÅL:
1. Fader vår - Trad

2. Fader vår - Ny

3. Kjære Gud jeg har det godt.
Takk for alt som jeg har fått!
Du er god, du holder av meg.
Kjære Gud, gå aldri fra meg!
Pass på liten og på stor!
Gud bevare far og mor.
og alle barn på jord. 


4. Kjære Gud jeg har det godt.
Takk for alt som jeg har fått!
Du er god, du holder av meg.
Takk at du går aldri fra meg!
Pass på liten og på stor!
Gud bevare far og mor
og alle barn på jord.


5. Nå lukker seg mitt øye,
Gud Fader i det høye,
i varetekt meg ta!
Fra synd, fra sorg, fra fare
din engel meg bevare,
som ledet har min fot i dag.


6. Jeg folder mine hender små
i takk og bønn til deg.
La alle barn i verden få
det like godt som jeg.

La ingen krig og sult og sott
få gjøre oss fortred.
La alle leve trygt og godt
i frihet og i fred.


7. Den dag du gav oss, er til ende,
og mørket faller på ditt bud.
Du lot oss dagens krefter kjenne,
gi nå oss nattens fred, o Gud!

Takk at din kirke aldri sover!
Mens jorden ruller uten stans,
ditt folk i vekselsang deg lover
for nattens ro og dagens glans.


8. Bønn fra dåpsliturgien

"Den allmektige Gud
har nå gitt deg sin Hellige Ånd,
gjort deg til sitt barn og tatt deg inn
i sin troende menighet.
Han styrke deg med sin nåde til det evige liv.
Fred være med deg."


9. Bønn for konfirmanten

"Den nådige Gud,
som har begynt den gode gjerning i deg,
skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.
Fred være med deg."


NYNORSK

10. Fader vår - Trad

11. Fader vår - Ny


12. Kjære Gud eg har det godt.
Takk for alt som eg har fått!
Du held av meg, du er hjå meg.
Kjære Gud, gå aldri frå meg!
Sjå til liten og til stor!
Du må vara far og mor!
og alle barn på jord. 


13. Kjære Gud eg har det godt.
Takk for alt som eg har fått!
Du held av meg, du er hjå meg.
Takk at du går aldri frå meg!
Sjå til liten og til stor!
Du må vara far og mor!
og alle barn på jord. 


14. Eg faldar mine hender små
i takk og bøn til deg.
Lat alle barn i verda få
det like godt som eg.

Lat ingen krig og svolt og sott
få rive lukka ned.
Lat alle leve trygt og godt
i fridom og i fred.


15. No lukkar eg mitt auge,
Gud Fader i det høge,
i varetekt meg tak!
Frå synd, frå sorg, frå fare,
din engel vil meg vare,
han foten min har leidd i dag.


16.
Kom, Jesus, inn og med meg ver
når det til kvelden stundar!
Og lat din engel standa her
ved senga når eg blundar,
og vara vel min kvilestad!
Og vekk meg glad
til song med fugl i lundar!


17. Lys du over meg din fred,
Jesus, ver mi sol og stjerna!
Livssol, som går aldri ned,
meg mot mørkers makter verna!
Stjerna, over huset statt!
Jesus, ver mitt ljos i natt!


18. Ditt barn eg no vil vera
min Gud og Fader god.
Din vilje vil eg gjera,
lær meg ditt ord og bod!
Ber meg på dine hender,
vis meg den rette veg,
så kvar eg foten vender
eg alltid fylgjer deg.


19. Bøn for konfirmanten

"Den nådige Gud,
som har byrja den gode gjerninga i deg,
skal fullføra ho heilt til Jesu Kristi dag.
Fred vere med deg."


Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49