SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

 Konfirmasjon - Forbønnskort

Forbønnskort til konfirmasjonsgudstjenesten med de 14 bønner som ble vedtatt av kirkerådet i 2002. 


Bokmål:
1. Trofaste Gud, vi ber deg for ... Gi ham/henne styrke til å møte livets utfordringer. Bevar ham/henne i troen på Jesus Kristus.
2. Himmelske Far, vi ber deg for ... Omslutt ham/henne med din velsignelse til et liv med fremtid og håp.
3. Gode Gud, vi ber deg for ... Bevar ham/henne fra alt ondt og vær hans/hennes vokter og hjelper i dag og alle dager.
4. Evige Gud, vi ber deg for ... Vær med ham/henne gjennom livet, og bevar ham/henne i din fred.
5. Herre, vår Gud, vi ber deg for ... Gjør ham/henne trygg på at ingenting kan skille ham/henne fra din kjærlighet i Kristus Jesus.  
6. All nådes Gud, vi ber deg for ... Du som har begynt den gode gjerning i ham/henne, fullfør den, helt til Jesu Kristi dag.  
7. Herre, treenige Gud, vi ber deg for ... Vær ham/henne nær med din nåde og styrk ham/henne i troen, håpet og kjærligheten.  
8. Barmhjertige Gud, vi ber deg for ... Du har kalt ham/henne til å leve i fellesskap med deg. Vis ham/henne din kjærlighet og det håp som han/hun eier i deg.  
9. Trofaste Gud, vi ber deg for ... Velsign hans/hennes fremtid, så han/hun kan vokse i tro og tillit til deg.  
10. Livets Gud, vi ber deg for ...Hjelp ham/henne til å leve til din ære og til glede og velsignelse for andre.  
11. Allmektige Gud, vi ber deg for ... La ham/henne alltid se at Jesus er veien, sannheten og livet.  
12. Evige, uforanderlige Gud, vi ber deg for ... La ham/henne få kjenne din nærhet og alltid følge den veien som fører til frelse.  
13. Nådige, trofaste Gud, vi ber deg for ... Styrk ham/henne ved din Hellige Ånd, til et liv i tro og tjeneste.  
14. Barmhjertige skaper og Herre, vi ber deg for ... La ham/henne få vandre i ditt lys og leve sitt liv omsluttet av din kjærlighet.  

Nynorsk: 
1. Trufaste Gud. Vi bed deg for ... Gjev han/henne styrke til å møta utfordringane i livet. Hald han/henne fast i trua på Jesus Kristus.  
2. Himmelske Far, vi bed deg for ... Omgjev han/henne med di signing til eit liv med framtid og von.  
3. Gode Gud, vi bed deg for ... Vara han/henne frå alt vondt og ver hans/hennar vaktar og hjelpar i dag og alle dagar.  
4. Evige Gud, vi bed deg for ... Ver med han/henne gjennom livet, og hald han/henne fast i din fred.  
5. Herre vår Gud, vi bed deg for ... Gjer han/henne trygg på at ingen ting kan skilja han/henne frå din kjærleik i Kristus Jesus.  
6. All nådes Gud, vi bed deg for ... Du som har byrja den gode gjerninga i han/henne, fullfør den, heilt til Jesu Kristi dag.  
7. Herre, treeinige Gud, vi bed deg for ... Ver nær han/henne med din nåde og styrk han/henne i trua, vona og kjærleiken.  
8. Miskunnsame Gud, vi bed deg for ... Du har kalla han/henne til å leva i fellesskap med deg. Vis han/henne din kjærleik og den vona som han/ho eig i deg.  
9. Trufaste Gud, vi bed deg for ... Signa framtida hans/hennar, så han/ho kan veksa i tru og tillit til deg.  
10. Livsens Gud, vi bed deg for ... Hjelp han/henne til å leva til di ære og til glede og velsigning for andre.  
11. Allmektige Gud, vi bed deg for ... Lat han/henne alltid sjå at Jesus er vegen, sanninga og livet.  
12. Evige uforanderlege Gud, vi bed deg for ... Lat han/henne få kjenna din nærleik og alltid følgja den vegen som fører til frelse.  
13. Nådige, trufaste Gud, vi bed deg for ... Styrk han/henne ved din Heilage Ande, til eit liv i tru og teneste.  
14. Barmhjertige skapar og Herre, vi bed deg for ... Lat han/henne få vandra i ditt lys og leva sitt liv omgjeven av din kjærleik.  

Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49