SKRIFTHUSET
    Gode verktøy for folkekirken

 Konfirmasjon - Be for konfirmanten

 Kortene ”Be for konfirmanten” har denne teksten:

BOKMÅL

Sammen med foreldre og faddere har hele menigheten ansvar for konfirmantene: “...Dere skal be for dem, lære dem selv å be og bruke Guds ord og Herrens nattverd...”

Vi vil at du skal be særskilt for _____ (fornavn og etternavn).

Det er knyttet sterke løfter til bønn:
”Også dere må hjelpe til ved å be for oss. Når mange ber, vil takken for den nådige hjelp vi får, stige opp fra manges munn.” (2.Kor.1,11)

Du kan for eksempel be slik:
“Gode Gud, takk for konfirmantene og fellesskapet vi har med dem. Lær oss å leve sammen som unge og voksne, og gi hverandre lov til å være ulike. Jeg ber særlig for
_____ (fornavn).

Bevar ham/henne fra alt ondt og hjelp ham/henne å gjøre det gode. La ham/henne få se sitt eget verd som din elskede skapning.”

Du kan også be om ....


NYNORSK

Saman med foreldre og fadrar har heile kyrkjelyden eit ansvar for konfirmantane: ”…De skal be for dei, læra dei sjølve å be og bruka Guds ord og Herrens nattverd…”

Vi vil at du skal be særskild for _____ (førenamn og etternamn).

Det er knytt sterke lovnader til bøn:
"Også de må koma oss til hjelp i bøn. Når mange bed, vil takka for den nådige hjelp vi får, stiga opp frå mange munnar." (2.Kor.1,11)

Du kan til dømes be slik:
"Gode Gud, takk for konfirmantane og fellesskapen vi har med dei. Lær oss å leva saman som unge og vaksne, og å gje kvarandre lov til å vera ulike. Eg bed særleg for _____ (førenamn).

Vara han/ho frå alt vondt og hjelp han/henne å gjera det gode. La han/ho få sjå sitt eige verd som din elska skapning."

Du kan også be om ...

Skrifthuset ASTelefon: 48 39 41 49